Hospiceforum Norge - Lukas Hospice må stenge - pasienter skrives ut og ansatte permitteres

Lukas Hospice må stenge - pasienter skrives ut og ansatte permitteres

Lukas Hospice i Malvik må stenge dørene på grunn av manglende statlig finansiering. Pasienter skrives ut og 23 ansatte har blitt permittert. Dette skjer etter bare ett års drift av det som var planlagt som et 5-årig prosjekt.

- Det vi er opptatt av her er at man faktisk svikter pasienter og pårørende i den aller mest sårbare fasen i livet. De settes i en kjempekrevende situasjon. Det sviket som vi opplever fra politikerne er det pasientene som må lide og bære konsekvensene for, sier Ingefrid Skogrand, direktør ved Malvik Betanien, til Stjørdalsnytt.

Hospiceforum Norge på besøk i Malvik

Hospiceforum Norge mener dette er et eksempel på hvor umulige rammevilkår hospice har i Norge. Lukas Hospice ble igangsatt som et prosjekt med en ramme på 5 år, og midlene ble tildelt gjennom en budsjettpost på 30 millioner som het «Utprøving av hospice i Malvik». Dette var hospicets årlige budsjettbehov. Året etter ble denne posten endret til en generell budsjettpost for hele landet, og ble hetende «Tilskudd til lindrende enheter». Det endte med at Lukas Hospice bare fikk 2/3 av det de trengte for drift i 2020.

- Denne saken viser hvor dårlig det står til med den politiske støtten til hospice. For det første er det altfor lite midler tilgjengelige for å kunne opprette og drifte hospice. 30 millioner er det Lukas Hospice alene trenger for sin årlige drift. For det andre mangler vi totalt forutsigbarhet, noe disse prosjektene trenger for å kunne fungere. Pasienter, ansatte og følgeforskning lider av denne måten å operere på, sier Henriette Høyskel, styreleder i Hospiceforum Norge.

Spør en politiker om hospice

Mange har reagert sterkt på nedleggelsen, og nåværende og tidligere pårørende til pasienter fortviler. På lederplass i Adresseavisa er det også en sterk reaksjon, og avisa skriver at det er uholdbart å legge ned tilbud til døende, og saken har også blitt omtalt i NRK Nyheter.

Hospiceforum Norge deltok nylig i Stortingets muntlige høring om budsjett for 2021. Der tok vi opp de elendige vilkårene for opprettelse og videre drift av hospice i Norge. Vi foreslår i stedet en fast bevilgning for å finansiere hospice fremover, som økes i takt med en trinnvis utbygging av tilbudet. Utbygging av hospicetilbud er både realistisk og gjennomførbart, dette vet vi med erfaring fra Danmark som gjennom de siste tyve årene har gjort dette.

Se pårørendes erfaringer fra Lukas Hospice

Stortinget behandler i disse dager en stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, der regjeringen understreker at hospicefilosofien skal legges til grunn ved utvikling av tjenestetilbudet.

- For oss i Hospiceforum er det viktig å understreke at det ikke er nok å si at man legger hospicefilosofien til grunn. Myndighetene må også være villige til å endre og utvikle de samlede tjenestene i tråd med filosofien. Rammebetingelsene må derfor underbygge filosofien. Stenging av tilbudet i Malvik viser hvor lite vilje til handling som egentlig finnes hos stortingspolitikerne, sier Henriette Høyskel, leder i Hospiceforum.